วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แท็ก: สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“รศ. ดร.คมสัน มาลีสี” รับตำแหน่งอธิการบดี สจล. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก”

กรุงเทพฯ 25 กรกฎาคม 2565 – สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีมติเห็นชอบให้ “รศ. ดร.คมสัน มาลีสี” เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดี ...

บทความยอดนิยม