วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สถานการณ์โลก

แท็ก: สถานการณ์โลก

สุรชาติ บำรุงสุข | โลก 2020 : ความต่อเนื่อง และความเปลี่ยนแปลง!

"เมื่อมองปัญหาขนาดใหญ่ที่เราต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นประชากรล้นโลก การขาดแคลนน้ำ โลกร้อน และโรคเอดส์ ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศใ...

บทความยอดนิยม