วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ศาสนาพลเมือง

แท็ก: ศาสนาพลเมือง

เกษียร เตชะพีระ | อันเนื่องมาแต่ชาติ…ยอดรัก (2)

3)ปัจเจกบุคคลแห่งศาสนาพลเมือง ในหนังสือ "สัญญาประชาคม : หลักแห่งสิทธิทางการเมือง" (Du contraet social : Principes du droit politique, ค.ศ.1762) ของ...

บทความยอดนิยม