วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วิสาขบูชา

แท็ก: วิสาขบูชา

ธงทอง จันทรางศุ | อดีต ปัจจุบัน วิสาขบูชา

พวกเราชาวไทยคงท่องจำได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเล็กแล้วว่าวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระบรมศาสด...

การนับและกำหนดวันสำคัญของ “พุทธศาสนา” / ไทยเรากำหนดได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ?

อันธรรมดาสรรพสัตว์ในสากลโลกทั้งหลายทั้งปวง เกิดวันใด วันเกิดนั้นย่อมขยับเลื่อนไม่ได้ ตายวันใด วันตายนั้นย่อมขยับเลื่อนไม่ได้ การนับวัน เดือน ปี...

บทความยอดนิยม