วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วันวิสาขบูชา

แท็ก: วันวิสาขบูชา

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ | พิธีกรรมกับวิธีการ

ผ่านวันวิสาขบูชาแล้ว (18 พฤษภาคม) ใกล้วันพุทธทาส (27 พฤษภาคม) ให้ตระหนักถึงข้อคิดสำคัญทางพุทธศาสนาทุกครั้ง เนื่องวาระนี้ ดังรู้อยู่แล้วว่าวันวิสาขะ...

ก่อนกาลล้านนา “ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญไชย” ตรงกับมาฆบูชา ไม่ใช่วันวิสาขบูชา ?

ทำไมถึงมาถามกันแบบนี้เล่า? ก็รู้ๆ กันอยู่มิใช่หรือว่างานสรงน้ำพระธาตุหริภุญไชย ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และมีขึ้นในวิสาขบูชา ตรงกับว...

ขอแสดงความนับถือ / ฉบับประจำวันที่ 1-7 มิถุนายน 2561

ขอแสดงความนับถือ   สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทำการ์ดวันวิสาขบูชา แจกจ่ายทุกปี ปีนี้ยกเรื่อง "ขันติ" มาเป็นไฮไลต์ "ขันติเป็นเครื่อง...

บทความยอดนิยม