วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

แท็ก: วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ประวัติความเป็นมาที่หลายคนอาจไม่เคยทราบของ ‘พระอัฏฐารส’ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "พะอัดถาระสะ" หรือ "พะอัดถารด" พระอัฏฐารส เป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พ...

บทความยอดนิยม