วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก วัชรยาน

แท็ก: วัชรยาน

ผี พราหมณ์ พุทธ l ของฝากจากชั้นเรียนมรณานุสติ : เรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวตายในวิถีพุทธวัชรยาน / คมก...

    ของฝากจากชั้นเรียนมรณานุสติ : เรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวตายในวิถีพุทธวัชรยาน   วีกนี้ผมขอพักเรื่องเทพเจ้าจีนไว้สักหน่อยเนื่องจากยัง...

ผี พราหมณ์ พุทธ l สมณสารูป : ความเป็นพระ ธรรมะ และตลกเทศนา?

    สมณสารูป : ความเป็นพระ ธรรมะ และตลกเทศนา?   ผมมีเรื่องอยากเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อพระสักหน่อยครับ คือผมมีประสบการณ์ทั...

ผี พราหมณ์ พุทธ : ว่าด้วยเรื่อง ‘ประคำ’ ในวัฒนธรรมพุทธ-พราหมณ์ (จบ)

    ว่าด้วยเรื่อง 'ประคำ' ในวัฒนธรรมพุทธ-พราหมณ์ (จบ)   คราวที่แล้วผมพูดถึงประคำในประเพณีพราหมณ์ไปพอสมควร วันนี้จึงจะพูดถึงประคำและคติค...

ผี พราหมณ์ พุทธ : เสื้อผ้าอาภรณ์กับศาสนา (จบ) / คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

    เสื้อผ้าอาภรณ์กับศาสนา (จบ)   คราวที่แล้วผมได้กล่าวถึงเกาปีนะของนักบวชฮินดูและการเกิดขึ้นของจีวรสามผืนในพุทธศาสนาที่แลกมาด้วยความลำบาก...

ผี พราหมณ์ พุทธ l พระแม่ปารณศวรี : พระโพธิสัตว์ผู้บำบัดรักษาโรคระบาดในคติวัชรยาน

    พระแม่ปารณศวรี : พระโพธิสัตว์ผู้บำบัดรักษาโรคระบาดในคติวัชรยาน   ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่สร้างความทุกข์ยากอย่างใ...

บทความยอดนิยม