วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ลลิตา หาญวงษ์

แท็ก: ลลิตา หาญวงษ์

มองไทย มองพม่า ยุค “โควิด” กับปัญหา “มองคนไม่เท่ากัน” ผลผลิต-ความคิดของรัฐไทย?...

เมื่อนึกถึงพม่า ต้องนึกถึง "ลลิตา หาญวงษ์" อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มติชนสุดสัปดาห์ ชวน อ.ลลิตามองถึงปัญหา...

บทความยอดนิยม