วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ระบอบอำนาจนิยม

แท็ก: ระบอบอำนาจนิยม

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ประสิทธิภาพ

"ประสิทธิภาพ" มักเป็นข้ออ้างประจำของระบอบอำนาจนิยมทุกประเภทมาแต่โบราณแล้ว และในทางตรงกันข้าม ผู้นำอำนาจนิยมก็มักใช้ "ประสิทธิภาพ" นี่แหละ เพื่อโจมตีระ...

สุรชาติ บำรุงสุข | ผ่าระบอบอำนาจนิยมใหม่! กำเนิดและพัฒนาการ

"ทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของประชาธิปไตยจอมปลอม" Paul Brooker (2009) ถ้าเรานั่งดูการเมืองโลกด้วยความพินิจพิเคราะห์แล้ว จะเห...

สุรชาติ บำรุงสุข | สร้างขบวนประชาธิปไตย ลดทอนขบวนอำนาจนิยม

"การเลือกตั้งเป็นของประชาชน การเลือกตั้งเป็นการตัดสินใจของประชาชน" ประธานาธิบดีลินคอล์น การต่อสู้ในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนั้น มีหลักการที่สำ...

สุรชาติ บำรุงสุข | ระบอบอำนาจนิยม! กำเนิดและการคงอยู่

"ถ้าชนชั้นนำกลัวกระบวนการสร้างประชาธิปไตย พวกเขาจะพยายามสร้างและดำรงสถาบันการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไว้ และแสวงหาพันธมิตรที่จะสนับสนุนสถาบันเช่นนั้...

บทความยอดนิยม