วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล

แท็ก: ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล

จ๋าจ๊ะ วรรณคดี : เสียกรุง / ญาดา อารัมภีร

    เสียกรุง   "คําให้การครั้งกรุงเก่า" กล่าวถึงอาเพศก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 ไว้ดังนี้ "เมื่อใกล้จะเสียพระนครศรีอยุธยา...

บทความยอดนิยม