วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ภาษาไทย

แท็ก: ภาษาไทย

วางบิล/เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ /เพราะเป็นภาษาไทย คนไทยอ่านมากกว่าภาษาอังกฤษ

วางบิล/เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ เพราะเป็นภาษาไทย คนไทยอ่านมากกว่าภาษาอังกฤษ เรื่องระหว่างโจทก์กับจำเลยในคดีหมิ่นประมาทที่ลงตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ...

14ปีที่โดนถาม “คำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆจากวัยรุ่น ทำให้ภาษาวิบัติหรือไม่ ?

วันภาษาไทยแห่งชาติได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีก ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกครั้งสื่อก็จะต้องตามสัมภาษณ์ครูภาษาไทยว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับ...

สิ่งที่ (อาจจะ) ต้องปรับปรุงในวิชาภาษาไทย

ในวิชาภาษาไทย นอกจากเรื่องการหัดเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และสะกดการันต์ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมและอักขรวิธีแล้ว ยังมีเรื่องการเขียนจดหมายและการสนทนาทา...

บทความยอดนิยม