วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ภาษาถิ่น

แท็ก: ภาษาถิ่น

ว่าด้วย ภาษาถิ่น ภาษามาตรฐาน ภาษากลาง แตกต่างกันยังไง ?

พจนานุกรม ศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๗. ได้ให้ความหมายของ ภาษาถิ่น ภาษากลาง และภาษามาตรฐานไว้ ดังนี้...

บทความยอดนิยม