วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก พระไตรปิฎก

แท็ก: พระไตรปิฎก

การเกิดขึ้น ของ ‘พระไตรปิฎก’ เกิดขึ้นที่ไหน-อย่างไร ?

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (29) พระไตรปิฎกเกิดขึ้นครั้งแรก ตั้งหัวเรื่องอย่างนี้ คล้ายจะบอกว่า พระไตรปิฎกเกิดขึ้นหลายครั้ง มีครั้งแรก ครั้งที่สองด้วย...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา – พระไตรปิฎกเกิดขึ้นครั้งแรก

ตั้งหัวเรื่องอย่างนี้ คล้ายจะบอกว่า พระไตรปิฎกเกิดขึ้นหลายครั้ง มีครั้งแรก ครั้งที่สองด้วย อะไรประมาณนั้น ความจริง ก็เกิดขึ้นครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : สถานะพระไตรปิฎกกับอรรถกถา

คำบรรยายพระไตรปิฎก (จบ) 11.สถานะพระไตรปิฎกกับอรรถกถา - มี 2 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสถานะของพระไตรปิฎกกับอรรถกถานี้คือ 1. พระไตรปิฎกเก่าแก่กว่า ...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : สุตตันตปิฎก (สังยุตตนิกาย – อังคุตตรนิกาย – ขุททกนิกาย)

คำบรรยายพระไตรปิฎก (4) ย้อนอ่าน ตอน  3  2  1 7.สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย - สังยุตตนิกาย คือ "สูตรรวมกลุ่ม" (มี 56 สังยุต) การจัดเนื้อหาพยายามใ...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : พระวินัยปิฎก

คำบรรยายพระไตรปิฎก (3) 4.พระวินัยปิฎก การจัดหมวดหมู่ ค่อนข้างเป็นระบบคือ 1) จัดตามลำดับความหนักเบาของอาบัติ (จากปาราชิก - ทุกกฎ ทุพภาสิต) ...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก ว่าด้วยญาณหยั่งรู้ ที่ทำให้ครูสอนจนรู้แจ้ง

อ่านตอน  1   2   3   4 พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก (5) ผู้สอน : คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอนที่ 4 (7) ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ (ญาณหยั่งรู้เหตุที่ทำให้...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก (3) ผู้สอน : คุณสมบัติที่พึงประสงค์ (ตอนที่2)

ย้อนอ่านตอนที่ 1 ข. ด้านคุณธรรม ผู้ที่เป็นครูอาจารย์สอนคน จะต้องมีคุณธรรมตามอย่างพระบรมศาสดา 3 ประการใหญ่ๆ คือ ความรู้ ความดีงาม และน้ำใจ ซึ่...

บทความยอดนิยม