เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก พระพุทธศาสนา

แท็ก: พระพุทธศาสนา

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับหลักกรรม

หลักกรรมเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา แต่น่าประหลาด ชาวพุทธไทยเข้าใจไม่ตรงกับที่ทรงสั่งสอน จะว่าผิดโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่ แต่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ควา...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : พระพุทธเจ้ามิได้ปรินิพพานด้วยโรคอะไร

พระพุทธเจ้ามิได้ปรินิพพานด้วยโรคอะไร (1) มีบทความเรื่อง พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร โดยพระภิกษุรูปหนึ่งในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : พุทธธรรมกับทุนนิยม

เมื่อตอนที่ผมจบปริญญาตรีไม่นาน (ราวต้นทศวรรษ 1960) เกิดเรื่องที่ทำให้ชาวพุทธไทยไม่พอใจอย่างหนักอยู่เรื่องหนึ่ง คือนักวิชาการอเมริกันคนหนึ่ง เขียนบทควา...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธองค์ เหตุการณ์ระหว่างทางไปสอนปัญจวัคคีย์

เส้นทางระหว่างพุทธคยาไปยังสารนาถ (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน) ประมาณ 220 กว่ากิโลเมตร ประมาณนั้น (แผนที่ทางอากาศ, แต่ถ้าภาคพื้นดินตามปกติ จากพุทธคยาไปพาราณสี...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธองค์ (1) จากพุทธคยาถึงสารนาถ

เคยมีผู้ถามข้อข้องใจเกี่ยวกับพุทธประวัติหลายตอน ตอนหนึ่งว่า หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้นโพธิ์และบริเวณปริมณฑลกี่สัปดาห์ และ...

สนทนาธรรมกับ “สองท่านเจ้าคุณ” ว่าด้วยปัญหาร้อนๆ เรื่อง “เงินวัด” กับ “พระสงฆ์”...

"พระพุทธศาสนาช่วงนี้ ลักษณะเหมือนพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก มีข่าวทุกวัน เราไม่เคยไปพูดถึงวัดที่ไม่มีสตางค์ ในต่างจังหวัด บางวัดแม้แต่ค่าน้ำค่าไฟ ชาวบ้า...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก ว่าด้วยเทคนิควิธีสอน (จบ)

พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก (18) บทที่ 7 : เทคนิควิธีสอน (จบ) ย้อนอ่านตอนที่แล้ว คลิก 3.ใช้ถ้อยคำเหมาะสม การสอนที่จะประสบความสำเร็จ ผู้สอนจะต้องรู้จ...

พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก : หลัก 4 ส. ของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบรมครู

พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก (14) บทที่ 5 : หลักการสอนทั่วไป ย้อนอ่านตอนที่ 13  12  11 (คลิกที่เลข) คําว่าหลักการทั่วไป ในแง่วิชาจะหมายถึงอะไร ผมไม่ส...

ดังได้สดับมา : จาก เพลงกล่อมเด็ก ว่าด้วย มะพร้าว นาฬิเกร์ กลาง “ทะเล ขี้ผึ้ง”

ความจริงที่ท่านพุทธทาสภิกขุตอบและนำมาให้อ่านกันก็หมดสิ้นกระแสความและมากด้วยความแจ่มชัดตรงเป้า จุดสำคัญก็คือ "มะพร้าวนาฬิเกร์ กลางทะเล ขี้ผึ้ง" แ...

ดับวัฏฏสงสาร ดับ “ไฟ” ดับที่ “ไฟ” ด้วยพระนิพพาน : ดังได้สดับมา

เรื่องของ "วัฏฏสงสาร" มีความสลับซับซ้อน จะมองว่าเป็นเรื่องในทางความคิดก็ได้ จะมองในเรื่องของการเวียนเป็นวงแห่งวัฏฏะก็ได้ เพียงแต่มีรายละเอียดค่อนข้าง...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก ครูผู้ที่สามารถผลักดันการแก้ปัญหา

พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก (12) บทที่ 4 : หลักสำคัญที่ควรทราบ (4) ปัญหาบางอย่างครูแก้ไม่ได้ในขณะนั้น แต่ก็สามารถผลักดันให้สังคมมีส่วนช่วยแก้ไขให้ได้ ด...

บทความยอดนิยม