วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระพุทธรูปอินเดียปางทรมานช้างนาฬาคีรี

แท็ก: พระพุทธรูปอินเดียปางทรมานช้างนาฬาคีรี

พระพุทธรูปอินเดียปางทรมานช้างนาฬาคีรี กลายมาเป็น ‘พระศีลาวัดเชียงมั่น’ ได้อย่างไร? (จบ) / ปริศนาโบร...

ปริศนาโบราณคดี เพ็ญสุภา สุขคตะ   พระพุทธรูปอินเดียปางทรมานช้างนาฬาคีรี กลายมาเป็น 'พระศีลาวัดเชียงมั่น' ได้อย่างไร? (จบ)   ขอกล่าวถึงการ...

ปริศนาโบราณคดี : พระพุทธรูปอินเดียปางทรมานช้างนาฬาคีรี กลายมาเป็น ‘พระศีลาวัดเชียงมั่น’ ได้อย่างไร? ...

ปริศนาโบราณคดี เพ็ญสุภา สุขคตะ   พระพุทธรูปอินเดียปางทรมานช้างนาฬาคีรี กลายมาเป็น 'พระศีลาวัดเชียงมั่น' ได้อย่างไร? (1) ในวิหารด้านทิศเหนือ...

บทความยอดนิยม