วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระนครหลวง

แท็ก: พระนครหลวง

On History / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ / การทำลายพระพุทธรูป หลังยุคสร้างเมืองนครธม เป็นการทำลายความศ...

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   การทำลายพระพุทธรูป หลังยุคสร้างเมืองนครธม เป็นการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไม่ใ...

บทความยอดนิยม