วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก

แท็ก: พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก

พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก : ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (8) พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก พระธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลังตรัสรู้คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย...

บทความยอดนิยม