วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง

แท็ก: ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง

วิเคราะห์2ปมร้อน : เมื่อมี ทษช.แล้ว ในที่สุดเพื่อไทยต้องไม่ส่งทุกเขต ? / ‘ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง’จำ...

"มีผลการศึกษาวิจัยแล้วว่า การมีผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปอย่างเสรีและเป็นธรรม จะทำให้โอกาสของการประท้วงผลการเลือกตั้งลดลง...

ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจากนานาชาติเป็นใคร เขามาทำอะไรบ้าง ?

การสังเกตการณ์จากนานาชาติ ผู้บริหารประเทศที่มีมุมมองในทางลบ มักจะเห็นว่าการมีผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ (International election observers) ...

บทความยอดนิยม