วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

แท็ก: ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

ชาตินิยมกับสังคมไทย ในยุคโซเชียลมีเดีย การถือความหมายด้านเดียว อาจไม่ได้ผลอีกต่อไป…

"นักวิชาการ" มองปรากฏการณ์ชาตินิยมกับสังคมไทย ในยุคโซเชียลมีเดีย ที่ถือความหมายด้านเดียว อาจไม่ได้ผลเหมือนเดิมอีกต่อไป... คําว่าผู้ชนะคือผู้เขียนปร...

บทความยอดนิยม