วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า

แท็ก: ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ล้อ : สิ่งบ่งชี้ “อารยธรรม”

ล้อ (1) รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า ล้อถูกใช้เป็นเครื่องหมายแห่ง "อารยธรรม" กันทั่วโลก และก็นับเป็นเครื่องหมายที่ซ่อนนัยยะไว้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางจริงเสี...

บทความยอดนิยม