วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

แท็ก: ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ประธาน บอร์ดปฏิรูปฯ การศึกษา ชี้ถึงเวลาคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย พร้อมย้ำภารกิจปฏิรูปกา...

กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2565 –  รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ชี้ถึงเวลาดึงบทบาทคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตกา...

บทความยอดนิยม