วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ปฏิวัติฝรั่งเศส

แท็ก: ปฏิวัติฝรั่งเศส

ปิยบุตร แสงกนกกุล : การเรียกร้องรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส (24) ย้อนอ่านตอนที่ (23)  (22) สิ่งใหม่ในทางกฎหมายสิ่งหนึ่งที่ปฏิวัติฝรั่งเศส 1789 ได้มอบให้แก่เรา คือ รัฐ...

ปิยบุตร แสงกนกกุล : ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส (23)

ย้อนอ่าน ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส (22) (21) คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 1789 ไม่ได้ประกาศยืนยันถึงสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์เท่านั้น ...

ปิยบุตร แสงกนกกุล : ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส (21)

ย้อนอ่าน ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส (20)  (19)  (18) นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 เรื่องซึ่งไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้ อันได้แก่ เสรีภาพ กรรมสิท...

ปิยบุตร แสงกนกกุล : ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส (14)

ย้อนอ่านตอนที่  13   12   11 "ชาติ" หรือ "Nation" ในความเห็นของ Sieyes ซึ่งประกอบไปด้วยฐานันดรที่สามนั้น มีบทบาทในการสถาปนารัฐธรรมนูญ เพราะ "ชาติ" ...

บทความยอดนิยม