วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

แท็ก: ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

สมชัย ศรีสุทธิยากร | ปฏิรูปประเทศ : เรื่องนิยายหรือโปกฮา

วาทกรรม "ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง" น่าจะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ซึ่งเกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ในมาตรา 27 กำห...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การถ่ายโอนอำนาจ (1)

ดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การถ่ายโอนอำนาจเป็นเรื่องยากในระบอบปกครองทุกชนิด และในอีกหลายประเทศทั่วโลกเวลานี้ก็ยังไม่มีระบบถ่ายโอนอำนาจกันโดยสงบ ตลอดป...

กรองกระแส / อำนาจที่เปลี่ยนไป รัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนจะชี้ขาด

กรองกระแส   อำนาจที่เปลี่ยนไป รัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนจะชี้ขาด   เหมือนกับการที่สมาชิกรัฐสภาจำนวน 500 คนอันประกอบด้วย 249 ...

บทความยอดนิยม