วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา

แท็ก: บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา

การท้าทายใหม่ของเถรวาท/นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์   การท้าทายใหม่ของเถรวาท   มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญฉบับไม่น่ารักกำหนดให้หนึ่งในหน้าที่ของรัฐคือ "...ต้องมีมาตรการและกลไกในการป...

บทความยอดนิยม