วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

แท็ก: บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เกษียร เตชะพีระ : รัฏฐาธิปัตย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การตีความของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเอกฉันท์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ มีประเด็นช...

“โง่แล้วขยัน ให้รีบเอาไปฆ่าทิ้ง” (แต่ปลอดภัยในยุค คสช. ของนายกฯ ตู่)

คําพูดประโยค "โง่แล้วขยัน..." นี้ ได้ยินบ่อยหรืออ่านพบเป็นประจำตั้งแต่เด็กจนแก่ มาถึงวันนี้นึกไม่ออกแล้วว่าจำมาจากไหน จากอะไร หนังหรือหนังสือ เรื่องจ...

Plan “นิ่ง”

เป็นไปตามสัจธรรมการเมือง "ความจริง" เป็นสิ่งไม่ตาย แต่ "คน" ที่ตาย คือ คนที่พูด "ความจริง" "บวรศักดิ์ อุวรรณโณ" ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด...

บทความยอดนิยม