วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แท็ก: บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สจล. ผนึก ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ‘นวัตกรรมดิจิทัล’

กรุงเทพฯ 17 มิถุนายน 2565 - รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนขวา) และนายสมชาย...

บทความยอดนิยม