วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก บทกวีพานแว่นฟ้า

แท็ก: บทกวีพานแว่นฟ้า

บทกวีพานแว่นฟ้า : ฝันที่แตกต่างกับการช่วงชิงนิยามประชาธิปไตย (1)

คงไม่อาจปฏิเสธว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ก่อรูปมาแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ถึงปัจจุบัน ได้แบ่งแยกประชาชนไทยออกเป็นสองฝั่ง ดังที่ นิธิ เอียวศรีว...

บทความยอดนิยม