วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

แท็ก: ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก : ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (8) พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก พระธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลังตรัสรู้คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | สรรพสิ่งร้อนเป็นไฟ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (จบ) สรรพสิ่งร้อนเป็นไฟ พวกชฎิลมีอุรุเวลกัสสปะเป็นหัวหน้าต่างยอมศิโรราบคาบแก้ว (เป็นสำนวน มิได้คาบแก้วจริงๆ) ต่อองค์สมเด็จพ...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : อาทิตตปริยายสูตร | เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (6) อาทิตตปริยายสูตร ภูมิหลังของชฎิล 3 พี่น้อง คราวที่แล้วเขียนว่า ท่านผู้รู้ที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งทักว่า ถ้าวัปปะ ภั...

ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (5) ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผม (ท่านไม่ยอมให้เอ่ยชื่อ) ตั้งข้อสังเกตว่า...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | อนัตตลักขณสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (4) 3. อนัตตลักขณสูตร พระสูตรที่แสดงถึงอนัตตา วันนี้ขอพูดถึงอนัตตลักขณสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เป็นสูตรที...

คำแปล ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ ทั้งหมด

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (3) คำแปลธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทั้งหมด คราวนี้เป็นคำแปลธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทั้งหมดดังนี้ "ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้สดับมาดั...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : สรุปเนื้อหาพระสูตรเป็นขั้นตอน | เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (2) 2. สรุปเนื้อหาพระสูตรเป็นขั้นตอน ข้อความตรงนี้ ผู้เขียนพุทธประวัติบอกว่า อุปกะไม่เชื่อบางฉบับเพิ่ม "แลบลิ้นปลิ้นตาหลอก"...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | กงล้อแห่งความจริงอันประเสริฐ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (1) ความนำ กงล้อแห่งความจริงอันประเสริฐ หลายคนขอร้องให้แปลธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อาทิตตปริยายสูตร และอนัตตลักขณสูตร ด้วยสำ...

บทความยอดนิยม