วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ถือศีลอด

แท็ก: ถือศีลอด

การถือศีลอดของนักกีฬา ในช่วงเดือนรอมฎอน/คลุกวงใน พิศณุ นิลกลัด

คลุกวงใน พิศณุ นิลกลัด Facebook : @PITSANUOFFICIAL   การถือศีลอดของนักกีฬา ในช่วงเดือนรอมฎอน   ชาวไทยมุสลิมและชาวมุสลิมทั่วโลกถือศีลอดใ...

กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (11) / มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม

มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม   กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (11)   14. ใครเล่าทอดทิ้งกฎเกณฑ์และมติของศาสดา ผู้ได้รับเลือกของเราเสีย? ใครเ...

การถือศีลอดของนักเตะดัง

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขส...

บทความยอดนิยม