วันพฤหัสที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ตุลาการภิวัฒน์

แท็ก: ตุลาการภิวัฒน์

เกษียร เตชะพีระ | ตุลาการภิวัตน์กู้โลกร้อน

ในสภาพที่ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนนานาประเทศถ่วงช้า ลังเล อิดเอื้อนกระทั่งปัดปฏิเสธที่จะยอมรับ และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนหรือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (global ...

บทความยอดนิยม