วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ตีนหนาหน้าบาง

แท็ก: ตีนหนาหน้าบาง

สัมพจนัยของคำว่า “ตีนหนาหน้าบาง” เรื่องสั้นของ ‘เสนีย์ เสาวพงศ์’

ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและสามารถทำให้ผู้รับสารมีความรู้สึกนึกคิด หรือจินตภาพได้ตามลักษณะที่ภาษาสื่อสารออกมา การใช้ภาษาในงานวรรณกรรมก็ม...

บทความยอดนิยม