วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ซ่งเหนือ

แท็ก: ซ่งเหนือ

จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (20) เส้นทางการล่มสลายของซ่งเหนือ (ต่อ)/เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (20) เส้นทางการล่มสลายของซ่งเหนือ (ต่อ) คําถามจึงมีว่า เหตุใดอากู๋ต่าจึงยอมซ่งตามสนธิสัญ...

จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (19) เส้นทางการล่มสลายของซ่งเหนือ (ต่อ)/เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (19) เส้นทางการล่มสลายของซ่งเหนือ (ต่อ)   เมื่อหนีได้อย่างปลอดภัยแล้ว ฟังล่ากับมิตรสหาย...

จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (18) เส้นทางการล่มสลายของซ่งเหนือ (ต่อ)/เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (18) เส้นทางการล่มสลายของซ่งเหนือ (ต่อ)   สามขบวนการกบฏ ซ่งไม่เพียงจะเป็นราชวงศ์ที่ต้องเ...

จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (17) เส้นทางการล่มสลายของซ่งเหนือ (ต่อ)/เงาตะวันออ วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (17) เส้นทางการล่มสลายของซ่งเหนือ (ต่อ) ซ่งกับเซี่ยตะวันตกและสันติภาพที่ไม่ยั่งยืน   ด...

จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (16) ซ่งเหนือกับเส้นทางสู่จักรวรรดิ (ต่อ)/เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (16) ซ่งเหนือกับเส้นทางสู่จักรวรรดิ (ต่อ)   แต่ความล้มเหลวของการปฏิรูปจะส่งผลต่อเสถียรภ...

จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (14) ซ่งเหนือกับเส้นทางสู่จักรวรรดิ (ต่อ)/เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (14) ซ่งเหนือกับเส้นทางสู่จักรวรรดิ (ต่อ)   เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว ซ่งไท่จู่ก็...

บทความยอดนิยม