วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก จีนอพยพ

แท็ก: จีนอพยพ

จีนอพยพใหม่ในไทย (จบ)/เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนอพยพใหม่ในไทย (จบ)   ปัจฉิมความ (ต่อ) ตราบเท่าที่การระบาดของโรคยังอยู่ในภาวะเช่นนี้ การเดินทางไปมาหาสู่ร...

จีนอพยพใหม่ในไทย (30) พิจารณ์ พิเคราะห์ และพินิจ (ต่อ)/เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนอพยพใหม่ในไทย (30) พิจารณ์ พิเคราะห์ และพินิจ (ต่อ)   ข้อพินิจ การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจชาวจีนอพยพใหม่ใ...

พิจารณ์ พิเคราะห์ และพินิจ (ต่อ) ทัศนะต่องานและชีวิตในไทย-จีนอพยพใหม่ในไทย (29) / เงาตะวันออก วรศัก...

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนอพยพใหม่ในไทย (29)   พิจารณ์ พิเคราะห์ และพินิจ (ต่อ) ทัศนะต่องานและชีวิตในไทย ดังได้กล่าวไปแล้วว่า ชาว...

จีนอพยพใหม่ในไทย (27) พิจารณ์ พิเคราะห์ และพินิจ (ต่อ) /วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนอพยพใหม่ในไทย (27) พิจารณ์ พิเคราะห์ และพินิจ (ต่อ)   นอกจากนี้ รายงานนี้ยังได้แยกเพศ อายุ วัฒนธรรม (ค...

จีนอพยพใหม่ในไทย (26) พิจารณ์ พิเคราะห์ และพินิจ / วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนอพยพใหม่ในไทย (26) พิจารณ์ พิเคราะห์ และพินิจ   ชาวจีนอพยพใหม่ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายศตว...

จีนอพยพใหม่ในไทย ชีวิต ความคิด และความหวัง (ต่อ)/วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนอพยพใหม่ในไทย (25)   ชีวิต ความคิด และความหวัง (ต่อ) ความใฝ่ฝันที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คือ โอกาสทางธุรก...

จีนอพยพใหม่ในไทย (24) /วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนอพยพใหม่ในไทย (24)   ชีวิต ความคิด และความหวัง (ต่อ)   แต่ความจริงมีอยู่ว่า วัฒนธรรมดังกล่าวมิได้มีอย...

จีนอพยพใหม่ในไทย (23) ชีวิต ความคิด และความหวัง (ต่อ) /วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนอพยพใหม่ในไทย (23) ชีวิต ความคิด และความหวัง (ต่อ)   บ้านพักชายคา สังคมจีนในปัจจุบันที่มีความแตกต่างจาก...

จีนอพยพใหม่ในไทย (20) นานาอาชีวะ (ต่อ) / เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนอพยพใหม่ในไทย (20) นานาอาชีวะ (ต่อ) อย่างไรก็ตาม ในบรรดาผู้ประกอบการที่งานศึกษานี้ได้สัมภาษณ์นั้น มีอยู...

จีนอพยพใหม่ในไทย (16) เมื่อแรกที่ปลายทาง (ต่อ) /วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล จีนอพยพใหม่ในไทย (16) เมื่อแรกที่ปลายทาง (ต่อ) อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มที่ไม่เคยเข้ามายังไทยแม้แต่ครั้งเดียว แต่ได้ข...

การอพยพ (ต่อ) /จีนอพยพใหม่ในไทย (15) / เงาตะวันออก- วรศักดิ์ มหัทธโนบล (ฉบับประจำวันที่ 15-21 มกราคม...

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล จีนอพยพใหม่ในไทย (15) การอพยพ (ต่อ) แต่ทั้งหมดก็ติดด้วยปัญหาสองประการ ประการแรก แม้จีนจะประกาศใช้นโยบายเปิดประเทศ ...

บทความยอดนิยม