วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก จัดสรรคลื่นความถี่ 5 G

แท็ก: จัดสรรคลื่นความถี่ 5 G

รายงานพิเศษ/ความพร้อมทั่วโลกจะเข้ายุค 5 G ไทยคลื่นเยอะสัญญาณต่ำ เมื่อ 4 G ยังตามหลังเพื่อน 5-15 เมกะ...

รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ https://www.facebook.com/ChokCyberAIEntertainment/ ความพร้อมทั่วโลกจะเข้ายุค 5 G ไทยคลื่นเยอะสัญญาณต่ำ เมื่อ 4 G ยัง...

บทความยอดนิยม