วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก จดหมายเหตุ Periplus Maris Erythraei

แท็ก: จดหมายเหตุ Periplus Maris Erythraei

On History : ชาวมลายู พ่อค้า, โจรสลัด และชาวเรือที่สุดขอบโลก ในทัศนะของฝรั่งเมื่อ พ.ศ.600 / ศิริพจน์...

    ชาวมลายู พ่อค้า, โจรสลัด และชาวเรือที่สุดขอบโลก ในทัศนะของฝรั่งเมื่อ พ.ศ.600   การที่กลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลมลายูนั้น กระจายตัวอ...

บทความยอดนิยม