วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก คหบดีจีวร

แท็ก: คหบดีจีวร

คนแรกที่เป็นต้นเหตุให้พระรับคหบดีจีวร

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (21) คนแรกที่เป็นต้นเหตุให้พระรับคหบดีจีวร "คหบดีจีวร" คือผ้าสำเร็จรูปที่ชาวบ้านเขาถวาย คนแรกที่เป็นต้นเหตุให้มีพุทธานุญาต...

บทความยอดนิยม