วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ความเป็นไทย

แท็ก: ความเป็นไทย

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ไม้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ได้อย่างไร ?

ผมคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่า ไม้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ "ความเป็นไทย" ในสถาปัตยกรรมไทยปัจจุบันได้อย่างไร ในฐานะวัสดุ ไม้เป็นวัสดุใกล้ตัวมนุษย์ที่มีปริม...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : การเมืองอัตลักษณ์หลังสงครามเย็น

กลับมาอ่าน The Clash of Civilizations ของ Samuel Huntington ใหม่อีกครั้ง ผมพบด้วยความประหลาดใจว่า ครั้งนี้เห็นด้วยกับหลักใหญ่ๆ ของเขามากกว่าเมื่ออ่านค...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร (จบ)

วาทกรรมความเป็นไทย : 7) ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร (จบ) อ่าน วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร (ตอนแรก) ทว่านิยามความเป็นไทยใหม่ที่เ...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร

วาทกรรมความเป็นไทย : 6) ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร ท่ามกลางการประกาศตัดขาดและถอยห่างจากรัฐบาลคณะราษฎรของสถาบันหลักแห่งความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม กติ...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบพระศรีอาริย์

วาทกรรมความเป็นไทย : 5) ความเป็นไทยแบบพระศรีอาริย์ อันที่จริง การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการแสดงออกขั้นสุดท้ายในกระบวนก...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบลัทธิรัฐธรรมนูญ

วาทกรรมความเป็นไทย : 4) ความเป็นไทยแบบลัทธิรัฐธรรมนูญ ระบอบรัฐธรรมนูญของไทยเราตั้งขึ้นมาได้-ส่วนหนึ่ง-บนรากฐานของนิยามความเป็นไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจา...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม

วาทกรรมความเป็นไทย : 3) ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม วาระแรกที่ผู้นำประเทศนิยาม "ความเป็นไทย" ออกมาอย่างชัดเจน เพื่อที่ราษฎรจะได้ประพฤติปฏิบัติตัวตาม...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : เชื้อชาติไทยยืดได้หดได้

วาทกรรมความเป็นไทย : 2) เชื้อชาติไทยยืดได้หดได้ ท่าทีทิ้งเพื่อนบ้านไม่ไยดีนับญาติด้วยดังกล่าวในตอนที่แล้วของชาติไทยมากลับตาลปัตรเอาในสมัยรัฐบาลพลตร...

เกษียร เตชะพีระ : วาทกรรมความเป็นไทย

วาทกรรมความเป็นไทย 1) เกริ่นนำ การนำเสนอปัญหา "ความเป็นไทย" ที่แท้แล้วเป็นการถามนำเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์จาก อันเป็นเสมือนสิ่งภาววิสัยภายนอก...

บทความยอดนิยม