วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ความขัดแย้ง

แท็ก: ความขัดแย้ง

การประนีประนอม แบบฉบับของความเป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า : จารุพรรณ กุลดิลก

ในคำนิยาม "การประนีประนอม" ในพจนานุกรมมีความหมายละเอียดอ่อนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีฝ่ายใดมีพละกำลังเพียงพอที่จะทำให้เป้าหมายของฝ่ายตนประ...

บทความยอดนิยม