เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

แท็ก: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กรมอนามัย ชี้หลังโควิด-19 พบ เด็กปฐมวัยไทย 1 ใน 4 พัฒนาการล่าช้าทั้งด้านภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็กสติป...

กรุงเทพฯ 1 พฤศจิกายน 2565 – หลังจากที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เผยแพร่รายงานฉบับพิเศษ “ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19” ซึ่งพบภาวะฉุกเฉิน...

กสศ. จับมือ SEA (ประเทศไทย) เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ ปั้นนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ ดันสู่นานาชาติ คว...

กรุงเทพฯ 26 กันยายน 2565 –  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ บริษัท Sea (ประเทศไทย) และ เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี เดินหน้าสร...

กสศ. ผนึกกำลัง 9 สถาบันผลิตและพัฒนาครู ลงนาม MOU สร้าง ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4’ มุ่งผลิต ครูรุ่นใหม่แ...

· กสศ. เดินหน้าสร้างสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู ผ่านโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับ 18 สถาบันอุดมศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล แก้ปัญ...

กสศ. จับมือ กทม. ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ด้วยหลักประกันการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา พร้อมเปิดศูนย์ช่...

กรุงเทพฯ 25 พฤษภาคม 2565 – ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ที่ 4 จากซ้าย) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ...

ครั้งแรกของ โรงเรียนกทม.! ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ด้วยหลักประกันการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา กทม. ร่...

กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2565 –  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผนึกกำลัง สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร แถลงความร่วมมือปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ด้ว...

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 65

กรุงเทพฯ 10 พฤษภาคม 2565 - กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโ...

กสศ. ชวนฟัง “นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” รับมือเปิดเทอมใหม่

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ โดยโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง (TSQP) ขอเชิ...

กสศ. ชวนฟัง ไมโครไฟแนนส์เบิกทางสู่ความเท่าเทียม จากกิจการเล็กๆ ของสตรีสู่การศึกษาของเด็กๆ

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “ไมโครไฟแนนส์เบิกทางสู่ความเท่าเทียม: จากกิจการเล็กๆ ขอ...

กสศ. ผนึกภาคีการศึกษา วอนภาครัฐ-การเมือง ร่วมปลดล็อกความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพื้นที่ กทม. ตอบโจทย์คว...

กรุงเทพฯ 28 มีนาคม 2565 –  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ผนึกกำลังภาคีการศึกษา จัดเวทีระดมข้อเสนอแก้ปัญ...

กสศ. กรรมการปฏิรูปฯ ผนึก ภาคีการศึกษา ชวนฟังเสวนา “ปลดล็อกกรุงเทพฯ” เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึก...

กรุงเทพฯ 22 มีนาคม 2565 –  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์...

กสศ. ชวนสถานศึกษา ยื่นรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 65

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ย...

กสศ. เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 65 สร้างโอกาสเรียนต่อสายอาชีพ

กรุงเทพฯ 18 กุมภาพันธ์ 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เชิญชว...

บทความยอดนิยม