วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก กสศ.

แท็ก: กสศ.

กสศ. จับมือ SEA (ประเทศไทย) เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ ปั้นนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ ดันสู่นานาชาติ คว...

กรุงเทพฯ 26 กันยายน 2565 –  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ บริษัท Sea (ประเทศไทย) และ เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี เดินหน้าสร...

กสศ. ผนึกกำลัง 9 สถาบันผลิตและพัฒนาครู ลงนาม MOU สร้าง ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4’ มุ่งผลิต ครูรุ่นใหม่แ...

· กสศ. เดินหน้าสร้างสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู ผ่านโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับ 18 สถาบันอุดมศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล แก้ปัญ...

ครั้งแรกของ โรงเรียนกทม.! ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ด้วยหลักประกันการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา กทม. ร่...

กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2565 –  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผนึกกำลัง สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร แถลงความร่วมมือปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ด้ว...

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 65

กรุงเทพฯ 10 พฤษภาคม 2565 - กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโ...

กสศ. ชวนฟัง “นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” รับมือเปิดเทอมใหม่

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ โดยโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง (TSQP) ขอเชิ...

กสศ. ชวนฟัง ไมโครไฟแนนส์เบิกทางสู่ความเท่าเทียม จากกิจการเล็กๆ ของสตรีสู่การศึกษาของเด็กๆ

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “ไมโครไฟแนนส์เบิกทางสู่ความเท่าเทียม: จากกิจการเล็กๆ ขอ...

กสศ. ร่วมกับภาคีการศึกษาและภาคประชาชน จัดเวที “ปลดล็อกกรุงเทพฯ เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”

กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2565 – ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ....

กสศ. ผนึกภาคีการศึกษา วอนภาครัฐ-การเมือง ร่วมปลดล็อกความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพื้นที่ กทม. ตอบโจทย์คว...

กรุงเทพฯ 28 มีนาคม 2565 –  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ผนึกกำลังภาคีการศึกษา จัดเวทีระดมข้อเสนอแก้ปัญ...

กสศ. กรรมการปฏิรูปฯ ผนึก ภาคีการศึกษา ชวนฟังเสวนา “ปลดล็อกกรุงเทพฯ” เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึก...

กรุงเทพฯ 22 มีนาคม 2565 –  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์...

กสศ. ชวนสถานศึกษา ยื่นรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 65

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญชวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ย...

กสศ. เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 65 สร้างโอกาสเรียนต่อสายอาชีพ

กรุงเทพฯ 18 กุมภาพันธ์ 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เชิญชว...

กสศ. จับมือ ธนาคารโลก ชวนเข้าอบรม “แนวทางการวัดผลทักษะอารมณ์และสังคม”

กรุงเทพฯ 29 ธันวาคม 2564 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับธนาคารโลก และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักวิจัยทางการศึกษา...

บทความยอดนิยม