วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก กวีนิพนธ์

แท็ก: กวีนิพนธ์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : ‘หอมฮ่วงเฮ้า ทั่วทีปอีสาน’

  'หอมฮ่วงเฮ้า ทั่วทีปอีสาน'   รางวัลวรรณกรรมเซเว่นบุ๊กปี 2564 ประเภทกวีนิพนธ์ปีนี้ มีรางวัลพิเศษชื่อ "เสริมสร้างกำลังใจ" ทั้งประเภทบุคคลและเ...

กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (10) / มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม

มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม   กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (10)   6. ความเมตตาของเรานั้นมิจำกัด แต่หามีใครสวดขอมันไม่ ไม่มีใครอยู่บนทางของผ...

กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (9) / มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม

มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม   กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (9)   26. ประชาชนผู้หลงทางพเนจรร่อนเร่ไปสู่หิญาซ เบนสายตาที่ใฝ่ฝันหวนกลับมา ด...

กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (2) / มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม

มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม   กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (2)   "เจ้านั้นหิวกระหายไล่ตามดอกไม้ตูมดอกเล็กๆ แต่พวกเขาเป็นทั้งสวนและบุปผามาลีทุกดอก...

บทความยอดนิยม