วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562

สุรชาติ บำรุงสุข

สุรชาติ บำรุงสุข : การเมืองหลังเลือกตั้ง Grand Scenarios 2562

การเมืองหลังเลือกตั้ง (1) Grand Scenarios 2562 "บัตรออกเสียงเลือกตั้งแข็งแรงกว่าลูกกระสุน" "The ballot is stronger than the bullet" ประธานาธิบดีลิน...

สุรชาติ บำรุงสุข : แนวโน้มการประท้วง 2019

เสื้อเหลืองที่ปารีส! แนวโน้มการประท้วง 2019 "เขา ปล่อยให้ไมตรีจิต ที่นำพาเขาขึ้นสู่อำนาจหลุดลอยไป ชื่อเสียงของเขาในการเป็นผู้อยู่ไกลเกินเอื้อมและเย...

สุรชาติ บำรุงสุข : ประวัติศาสตร์กับอนาคต 2562 : เมื่อคนล้มเลือกตั้งอยากเลือกตั้ง...

ประวัติศาสตร์กับอนาคต 2562 : เมื่อคนล้มเลือกตั้งอยากเลือกตั้ง "ที่ต้องทำรัฐประหารก็เพื่อให้เป็นประชาธิปไตย ต่อไปนี้จะไม่ทำรัฐประหารอีกแล้ว" จอมพล ป....

สุรชาติ บำรุงสุข : ย้อนอดีตเลือกตั้งสกปรก 2500 เกิดปรากฎการณ์อะไรขึ้นบ้าง ?

"เมื่อพวกท่านต้องการจะเดินขบวนกันจริงๆ ถ้าท่านเดินไปทางซ้าย ข้าพเจ้าก็จะเดินไปทางขวา" จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ คำปราศรัยหน้าเสาธงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ...

สุรชาติ บำรุงสุข : สงครามจบ ประวัติศาสตร์จบ

หกตุลารำลึก (จบ) สงครามจบ ประวัติศาสตร์จบ "สิ่งที่เราเป็นพยาน ไม่ใช่แต่เพียงเห็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นหรือเห็นการเดินผ่านของระยะเวลาในประวัติศาสตร์ใ...

สุรชาติ บำรุงสุข l หกตุลารำลึก : การเมืองนำการทหาร

หกตุลารำลึก (11) การเมืองนำการทหาร "ผู้บริหารกองทัพบกในขณะนั้นเป็นนายทหารเก่าจากยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง จึงยากที่จะเข้าใจแนวทางการต่อต้านการก่อ...

สุรชาติ บำรุงสุข l หกตุลารำลึก : สงครามไทย-พรรคจีน

หกตุลารำลึก (10) สงครามไทย-พรรคจีน "เราหวังว่าสงครามกองโจรในประเทศไทยจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้ " จอมพลเฉิน ยี่ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีน เมื่อ...

สุรชาติ บำรุงสุข l หกตุลารำลึก : ไทยต้องไม่เป็นเวียดนาม

หกตุลารำลึก (9) ไทยต้องไม่เป็นเวียดนาม "ห้ามที่ปรึกษา ลงไป ในระดับที่ต่ำกว่ากองพัน ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบใดๆ ทั้ง...

สุรชาติ บำรุงสุข l หกตุลารำลึก : วอชิงตันถอน ไซ่ง่อนแตก กรุงเทพฯ กลัว!

หกตุลารำลึก (8) วอชิงตันถอน ไซ่ง่อนแตก กรุงเทพฯ กลัว! "เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องทำลายเมือง ก็เพื่อที่จะรักษาเมืองนั้นไว้" นาวาอากาศตรี Chester L. ...

หกตุลารำลึก : ความผันแปรของสงคราม l สุรชาติ บำรุงสุข

หกตุลารำลึก (7) ความผันแปรของสงคราม "เมื่อใดก็ตามที่ประเทศหนึ่งประเทศใดตกอยู่ภายใต้การยึดครองของคอมมิวนิสต์ ความเข้มแข็งของโลกเสรีและของสหรัฐจะอ่อนแ...

สุรชาติ บำรุงสุข : หกตุลารำลึก l สงครามของจักรวรรดินิยม

หกตุลารำลึก (6) สงครามของจักรวรรดินิยม "สหรัฐถือว่าการรักษาเอกราชและบูรณภาพของประเทศไทยมีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและต่อสันติภาพของโลก" ดีน รัส...

สุรชาติ บำรุงสุข : หกตุลารำลึก – สงครามต้านปฏิวัติของรัฐไทย

หกตุลารำลึก (5) สงครามต้านปฏิวัติของรัฐไทย "การก่อความไม่สงบเป็นสงครามที่มุ่งเอาชนะประชาชน... ดังนั้น ถ้าปราศจากจักรกลของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพแล้ว ก...

บทความยอดนิยม