วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ / เครื่องมือหิน ไม่ระฆัง เคาะตีมีเสียง เหมือนกังสดาล

สุจิตต์ วงษ์เทศ   เครื่องมือหิน ไม่ระฆัง เคาะตีมีเสียง เหมือนกังสดาล   เครื่องมือหินที่แขวนไว้เมื่อเคาะหรือตีมีเสียง อายุหลายพันปีมาแล้...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? เพลงไทยเดิม ไม่เป็นต้นกำเนิดเพลงลูกทุ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ   เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? เพลงไทยเดิม ไม่เป็นต้นกำเนิดเพลงลูกทุ่ง   เพลงลูกทุ่ง เป็นสินค้าชนิดหนึ่งประเภทเพลงไทยสากลใน...

เสียงเคาะระฆัง โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสียงเคาะระฆัง สุจิตต์ วงษ์เทศ เสียงระฆังมีพลัง ฟังแล้วทั้งกระด้าง (จนบางคนสะดุ้ง) และไม่กระด้าง โดยใช้งาน ได้ทั้งอาณาจักรและศาสนจักร “เสียงระฆั...

หลุมฝังศพของดนตรีไทย โดย จิตร ภูมิศักดิ์

หลุมฝังศพของดนตรีไทย โดย จิตร ภูมิศักดิ์ บทความพิเศษเกี่ยวกับดนตรีไทยของมนัส นรากร หรือจิตร ภูมิศักดิ์ นี้มีหลายตอนด้วยกัน เท่าที่คัดมามีดังนี้ ...

ขอม คือ เขมร โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

ขอม คือ เขมร สุจิตต์ วงษ์เทศ “ขอม หมายถึง เขมรในกัมพูชาอย่างแน่ชัดมาแต่โบราณ” จิตร ภูมิศักดิ์ บอก โดยสรุปไว้ในหนังสือ “ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ลาวพวนเลาะทางหลวง เพลงดนตรีไทย สำเนียงลาว

สุจิตต์ วงษ์เทศ   ลาวพวนเลาะทางหลวง เพลงดนตรีไทย สำเนียงลาว   เพลงสำเนียงลาวมีไม่น้อยอยู่ในดนตรีไทย โดยไม่จำแนกแยกย่อยว่าเป็นลาวไหน? แต...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? เศรษฐกิจ-การเมือง ‘กึ่งพุทธกาล’ ผลักดันก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ   เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? เศรษฐกิจ-การเมือง 'กึ่งพุทธกาล' ผลักดันกำเนิดเพลงลูกทุ่ง   เพลงลูกทุ่ง ไม่ได้มีขึ้นลอยๆ จากส...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? กำเนิด ‘เพลงลูกทุ่ง’ จากเชื้อสาย ‘ลาวพ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ   เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? กำเนิด 'เพลงลูกทุ่ง' จากเชื้อสาย 'ลาวพวน'  ชื่อ 'จำนง รังสิกุล' "เพลงลูกทุ่ง" ชื่อนี้มาจากคว...

หมอแคนหมอขวัญ ต้นทางสร้างสรรค์วรรณกรรม และเพลงดนตรีนานาชาติพันธุ์

หมอแคนหมอขวัญ ต้นทางสร้างสรรค์วรรณกรรม และเพลงดนตรีนานาชาติพันธุ์ สุจิตต์ วงษ์เทศ  

การศึกษาไทย ข้อมูลความรู้มีหนึ่งเดียว : สุจิตต์ วงษ์เทศ

การศึกษาไทย ข้อมูลความรู้มีหนึ่งเดียว สุจิตต์ วงษ์เทศ การศึกษาไทย “ไม่ 4.0” มีเหตุสำคัญอันหนึ่งมาจากสถาปนาการผูกขาดข้อมูลความรู้ถูกต้องแน่นอน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? ‘จำนง รังสิกุล’ เมื่อ 2507 ผู้สร้างสรรค์...

สุจิตต์ วงษ์เทศ   เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? 'จำนง รังสิกุล' เมื่อ 2507 ผู้สร้างสรรค์ชื่อ 'เพลงลูกทุ่ง' ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม   "เพ...

เพลงสิบสองภาษา ดนตรีไทยแบบฉบับ : สุจิตต์ วงษ์เทศ

เพลงสิบสองภาษา ดนตรีไทยแบบฉบับ สุจิตต์ วงษ์เทศ เพลงสิบสองภาษาในดนตรีไทย เป็นงานสร้างใหม่หลังรับแบบแผนตะวันตกแล้วปรับปรุงเป็นดนตรีไทยแบบฉบับ...

บทความยอดนิยม