วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ /ทอดน่องท่องเที่ยว คูน้ำคันดินเมืองโบราณ สร้างสรรค์ป่าสมุนไพร

สุจิตต์ วงษ์เทศ ทอดน่องท่องเที่ยว คูน้ำคันดินเมืองโบราณ สร้างสรรค์ป่าสมุนไพร   เมืองมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เป็นเมืองสถานีการค้าของบ้านเม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ปราจีนบุรี เมืองสมุนไพร ไร้โรคา มี ‘อโรคยศาล’ ศาลาไร้โรค ด้วย ‘ม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ ปราจีนบุรี เมืองสมุนไพร ไร้โรคา มี 'อโรคยศาล' ศาลาไร้โรค ด้วย 'มโหสถ' สรรพยาสารพัด จ.ปราจีนบุรี มีอดีตสนองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ ‘อุ้มสม’ เสพสังวาส พิธีกรรมขอฝน ในวรรณกรรมโบราณ

สุจิตต์ วงษ์เทศ 'อุ้มสม' เสพสังวาส พิธีกรรมขอฝน ในวรรณกรรมโบราณ "อุ้มสม" เป็นที่เข้าใจทั่วไปในปัจจุบันว่าหมายถึงสมสู่เสพสังวาสกันโดยมีหรือไม่มีผ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ พระราม เมืองอโยธยา พระกฤษณะ เมืองทวารวดี มีในวรรณกรรมสมัยอยุธยา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ พระราม เมืองอโยธยา พระกฤษณะ เมืองทวารวดี มีในวรรณกรรมสมัยอยุธยา   วรรณกรรมไทยสมัยต้นอยุธยาเกี่ยวข้องพระกฤษณะ เช่น อนิรุทธ์คำฉัน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เสียงช้างร้อง ที่เมืองมโนรมย์ ชัยนาท

ทัวร์ “ชัยนาท-สรรค์บุรี” เมืองโบราณลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ. ชัยนาท ไปไหว้หลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูล อยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร.5 เคยเสด็จ ...

คนพวน บ้านโคกมอน ดงศรีมหาโพธิ์ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

คนพวน บ้านโคกมอน ดงศรีมหาโพธิ์ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี สุจิตต์ วงษ์เทศ คนพวนดงศรีมหาโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี ถูกกวาดต้อนทยอยหลายระลอกจากเมืองเวียงจั...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ เปิดโปง เสียดสีสังคม อารมณ์ขัน วรรณกรรมล้อเลียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ เปิดโปง เสียดสีสังคม อารมณ์ขัน วรรณกรรมล้อเลียน   ระเด่นลันได เป็นวรรณกรรมเสียดสีสังคมด้วยอารมณ์ขัน เยาะเย้ย ถากถาง ล้อเลียน เสี...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ ล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน การเมืองในวรรณกรรมและการละเล่น

สุจิตต์ วงษ์เทศ ล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน การเมืองในวรรณกรรมและการละเล่น   ปั้นเมฆกับเล่นเพลงโต้ตอบแก้กัน เป็นปฏิกิริยาเก่าแก่มากท้าทายอำนาจเ...

คนไทยเริ่มแรกในอยุธยา จากสยามสุพรรณภูมิ ที่สุพรรณบุรี ต้นทางอยู่เมืองอู่ทองและเม...

คนไทยเริ่มแรกในอยุธยา จากสยามสุพรรณภูมิ ที่สุพรรณบุรี ต้นทางอยู่เมืองอู่ทองและเมืองนครปฐม สุจิตต์ วงษ์เทศ เมืองสุพรรณบุรี มาจากเมืองสุพรรณภูมิ ด...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / พระกฤษณะ เฟื่องฟูก่อนพระราม วรรณกรรมในไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศ   พระกฤษณะ เฟื่องฟูก่อนพระราม วรรณกรรมในไทย   พระกฤษณะ รุ่งเรืองเฟื่องฟูในอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป ตั้งแต่สมัยแรกๆ รับวัฒนธ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/วรรณกรรมจากอินเดีย ของคนชั้นนำ ไม่คนทั่วไป

สุจิตต์ วงษ์เทศ   วรรณกรรมจากอินเดีย ของคนชั้นนำ ไม่คนทั่วไป   ภาษาและวรรณกรรมอินเดียเนื่องในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ฮินดู เป็นที่รับรู...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / อินเดียแผ่ถึงไทย พ่อค้าก่อนนักบวช นาค, พริก เป็นคำชุดแรกๆ

สุจิตต์ วงษ์เทศ   อินเดียแผ่ถึงไทย พ่อค้าก่อนนักบวช นาค, พริก เป็นคำชุดแรกๆ   อินเดีย-เปอร์เซีย-อาหรับ กับไทย (ตั้งแต่ยังไม่ไทย) ติด...

บทความยอดนิยม