วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ ล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน การเมืองในวรรณกรรมและการละเล่น

สุจิตต์ วงษ์เทศ ล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน การเมืองในวรรณกรรมและการละเล่น   ปั้นเมฆกับเล่นเพลงโต้ตอบแก้กัน เป็นปฏิกิริยาเก่าแก่มากท้าทายอำนาจเ...

คนไทยเริ่มแรกในอยุธยา จากสยามสุพรรณภูมิ ที่สุพรรณบุรี ต้นทางอยู่เมืองอู่ทองและเม...

คนไทยเริ่มแรกในอยุธยา จากสยามสุพรรณภูมิ ที่สุพรรณบุรี ต้นทางอยู่เมืองอู่ทองและเมืองนครปฐม สุจิตต์ วงษ์เทศ เมืองสุพรรณบุรี มาจากเมืองสุพรรณภูมิ ด...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / พระกฤษณะ เฟื่องฟูก่อนพระราม วรรณกรรมในไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศ   พระกฤษณะ เฟื่องฟูก่อนพระราม วรรณกรรมในไทย   พระกฤษณะ รุ่งเรืองเฟื่องฟูในอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป ตั้งแต่สมัยแรกๆ รับวัฒนธ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/วรรณกรรมจากอินเดีย ของคนชั้นนำ ไม่คนทั่วไป

สุจิตต์ วงษ์เทศ   วรรณกรรมจากอินเดีย ของคนชั้นนำ ไม่คนทั่วไป   ภาษาและวรรณกรรมอินเดียเนื่องในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ฮินดู เป็นที่รับรู...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / อินเดียแผ่ถึงไทย พ่อค้าก่อนนักบวช นาค, พริก เป็นคำชุดแรกๆ

สุจิตต์ วงษ์เทศ   อินเดียแผ่ถึงไทย พ่อค้าก่อนนักบวช นาค, พริก เป็นคำชุดแรกๆ   อินเดีย-เปอร์เซีย-อาหรับ กับไทย (ตั้งแต่ยังไม่ไทย) ติด...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ภาษาและวรรณกรรม จากจีนสู่ไทย หลายพันปีมาแล้ว

สุจิตต์ วงษ์เทศ   ภาษาและวรรณกรรม จากจีนสู่ไทย หลายพันปีมาแล้ว   จีนกับไทย (ตั้งแต่ยังไม่ไทย และยังไม่ติดต่ออินเดีย) ถ่ายเทส่งทอดวัฒนธร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / เครื่องมือหิน ไม่ระฆัง เคาะตีมีเสียง เหมือนกังสดาล

สุจิตต์ วงษ์เทศ   เครื่องมือหิน ไม่ระฆัง เคาะตีมีเสียง เหมือนกังสดาล   เครื่องมือหินที่แขวนไว้เมื่อเคาะหรือตีมีเสียง อายุหลายพันปีมาแล้...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? เพลงไทยเดิม ไม่เป็นต้นกำเนิดเพลงลูกทุ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ   เพลงลูกทุ่ง มาจากไหน? เพลงไทยเดิม ไม่เป็นต้นกำเนิดเพลงลูกทุ่ง   เพลงลูกทุ่ง เป็นสินค้าชนิดหนึ่งประเภทเพลงไทยสากลใน...

เสียงเคาะระฆัง โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสียงเคาะระฆัง สุจิตต์ วงษ์เทศ เสียงระฆังมีพลัง ฟังแล้วทั้งกระด้าง (จนบางคนสะดุ้ง) และไม่กระด้าง โดยใช้งาน ได้ทั้งอาณาจักรและศาสนจักร “เสียงระฆั...

หลุมฝังศพของดนตรีไทย โดย จิตร ภูมิศักดิ์

หลุมฝังศพของดนตรีไทย โดย จิตร ภูมิศักดิ์ บทความพิเศษเกี่ยวกับดนตรีไทยของมนัส นรากร หรือจิตร ภูมิศักดิ์ นี้มีหลายตอนด้วยกัน เท่าที่คัดมามีดังนี้ ...

ขอม คือ เขมร โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

ขอม คือ เขมร สุจิตต์ วงษ์เทศ “ขอม หมายถึง เขมรในกัมพูชาอย่างแน่ชัดมาแต่โบราณ” จิตร ภูมิศักดิ์ บอก โดยสรุปไว้ในหนังสือ “ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ลาวพวนเลาะทางหลวง เพลงดนตรีไทย สำเนียงลาว

สุจิตต์ วงษ์เทศ   ลาวพวนเลาะทางหลวง เพลงดนตรีไทย สำเนียงลาว   เพลงสำเนียงลาวมีไม่น้อยอยู่ในดนตรีไทย โดยไม่จำแนกแยกย่อยว่าเป็นลาวไหน? แต...


บทความยอดนิยม