วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ไทย สมัย ‘ไม่ไทย’ ในเอกสารโบราณของจีน

สุจิตต์ วงษ์เทศ ไทย สมัย 'ไม่ไทย' ในเอกสารโบราณของจีน   ไทย สมัย "ไม่ไทย" ในเอกสารโบราณของจีน มีบอกไว้ไม่น้อย แต่นักวิชาการไทยมีไม่มากที่อ่านเอก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ จีนกับไทย หลายพันปี

สุจิตต์ วงษ์เทศ จีนกับไทย หลายพันปี   จีนเกี่ยวข้องกับไทยหลายพันปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่จีนยังไม่เรียกจีน และไทยยังไม่เรียกไทย   หลักฐา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / “สุรินทร์” ผู้ซื่อตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน

สุจิตต์ วงษ์เทศ "สุรินทร์" ผู้ซื่อตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน สุรินทร์ได้ชื่อจากนามเจ้าเมืองว่า "สุรินทรภักดี" หมายถึง ซื่อตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน จ.สุริน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /บวดควายขอฝน พิธีกรรมหลายพันปีมาแล้ว

สุจิตต์ วงษ์เทศ บวดควายขอฝน พิธีกรรมหลายพันปีมาแล้ว   บันทึกพร้อมภาพถ่ายเรื่องคนชอง โดย ชิน อยู่ดี เมื่อ พ.ศ.2506 มีภาพชุดการละเล่นของเผ่าชอง แต...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ คนชองกลายตนเป็นไทย ฝั่งทะเลภาคตะวันออก

สุจิตต์ วงษ์เทศ คนชองกลายตนเป็นไทย ฝั่งทะเลภาคตะวันออก   ภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท เป็นรากเหง้าความเป็นไทย รวมพลังอยู่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่ต่อเนื...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/พระแท่นประทับของพระเจ้าตาก และสังฆราชชื่น วัดราชบัลลังก์ฯ เมืองแ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ พระแท่นประทับของพระเจ้าตาก และสังฆราชชื่น วัดราชบัลลังก์ฯ เมืองแกลง จ.ระยอง 1.สังฆราชชื่น (สมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายในกรุงธนบุ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /บิดาสุนทรภู่ บวชการเมือง สืบเนื่องกรณีพระเจ้าตาก

สุจิตต์ วงษ์เทศ บิดาสุนทรภู่ บวชการเมือง สืบเนื่องกรณีพระเจ้าตาก "ประวัติสุนทรภู่" ในหนังสือเรียนเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อน ได้แก่ บิดาสุนทรภู่บวชอ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /’ต้นตอ’ สุโขทัย ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศ 'ต้นตอ' สุโขทัย ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย "สุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทย ไม่มีในหนังสือสุโขทัยเมืองพระร่วง ที่กรมศิลปากรพิมพ์ใหม่"...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /กลองมโหระทึก ในศาสนาผี ไม่มีวิญญาณและโลกหน้า

สุจิตต์ วงษ์เทศ กลองมโหระทึก ในศาสนาผี ไม่มีวิญญาณและโลกหน้า   กลองมโหระทึกเป็นที่รู้จักในไทยทุกวันนี้ หมายถึงเครื่องประโคมตีทำด้วยโลหะในพิธี...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /ทวารวดีอยู่ละโว้ (ลพบุรี) เมืองที่ชุมนุมพระธาตุ

สุจิตต์ วงษ์เทศ ทวารวดีอยู่ละโว้ (ลพบุรี) เมืองที่ชุมนุมพระธาตุ   ทวารวดีมีความสำคัญและทรงอิทธิพลมากในประวัติศาสตร์ไทย เพราะ (1) ถูกสถาปนาจากคนช...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ชุมทางเครือข่ายอำนาจ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว

สุจิตต์ วงษ์เทศ ชุมทางเครือข่ายอำนาจ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว   ปราสาทสด๊กก๊อกธม (อ.โคกสูง จ.สระแก้ว) ถิ่นฐานเจ้าพิธีลัทธิเทวราช เป็น "แลนด์มา...

สุจิตต์ /เจ้าพิธีลัทธิเทวราช อยู่สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ชุมทางเครือข่ายอำนาจ

สุจิตต์ วงษ์เทศ เจ้าพิธีลัทธิเทวราช อยู่สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ชุมทางเครือข่ายอำนาจ ปราสาทสด๊กก๊อกธม (อ.โคกสูง จ.สระแก้ว) น่าจะเป็นศูนย์กลางของหลั...

บทความยอดนิยม