วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ /สุนทรภู่ อยู่วังหลัง ผู้ดีบางกอก

สุจิตต์ วงษ์เทศ สุนทรภู่ อยู่วังหลัง ผู้ดีบางกอก สุนทรภู่ ได้รับยกย่องเป็นมหากวีกระฎุมพี เพราะมีชีวิตประจําวันอยู่ในกลุ่มคนชั้นนำทางเศรษฐกิจ-การ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ผีฟ้ากับคนเดินดิน ไปมาหาสู่กันไม่ขาด ในตำนานกำเนิดโลก

สุจิตต์ วงษ์เทศ ผีฟ้ากับคนเดินดินไปมาหาสู่กันไม่ขาดในตำนานกำเนิดโลก ตํานานกำเนิดโลกมีหลายสำนวนของคนในตระกูลภาษาไต-ไท แต่มีสำนวนหนึ่งเป็นที่รู...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ไทยอยุธยา รับมรดกสงกรานต์แบบผี, พุทธ, พราหมณ์ ผ่านขอมเมืองละโว้ ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ ไทยอยุธยา รับมรดกสงกรานต์แบบผี, พุทธ, พราหมณ์ ผ่านขอมเมืองละโว้ และนครธม สงกรานต์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์จากอินเดีย ถูก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/เลี้ยงผี เดือน 5 เมษายน สงกรานต์ของแขกพราหมณ์ ถูกแปลงเป็นไทยพุ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ เลี้ยงผี เดือน 5 เมษายน สงกรานต์ของแขกพราหมณ์ ถูกแปลงเป็นไทยพุทธ สมัยอยุธยา เดือน 5 เป็นหน้าแล้ง ทำนาทำไร่ไม่ได้ ไม่มีฝนตก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/มโหรี เพลงดนตรีมีนิยายเชิงสังวาส ของราชสำนักสมัยอยุธยา ไม่มีใน...

มโหรี เพลงดนตรีมีนิยายเชิงสังวาส ของราชสำนักสมัยอยุธยา ไม่มีในชุมชนชาวบ้านชาวเมือง สุจิตต์ วงษ์เทศ ดนตรีไทย เป็นชื่อเพิ่งสร้างใหม่หลังเปล...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ประวัติศาสตร์สังคม จีนค้าสำเภาเข้าทะเลอ่าวไทย ในวรรณกรรมคำบอ...

ประวัติศาสตร์สังคม จีนค้าสำเภาเข้าทะเลอ่าวไทย ในวรรณกรรมคำบอกเล่า นิทานเกี่ยวกับสำเภาจีนแล่นมาอ่าวไทยมีหลายเรื่อง แต่ที่มีฉากทะเลอ่าวไทยตั้งแ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ชนชาติไทย เชื้อชาติไทย ไม่มีจริงในประวัติศาสตร์ไทย

ไทยแลนด์ 4.0 จะทำสำเร็จได้ต้องมีพร้อมด้วยมหาวิทยาลัย 4.0  มหาวิทยาลัยจะไปให้ถึง 4.0 ก็ต้องมีกระบวนการเรียนการสอน เชื่อมโยงความรู้ก้าวหน้าในโลก โดยไม่...

บทความยอดนิยม