สุจิตต์ วงษ์เทศ หนุนคลื่นลูกใหม่สร้างใหม่

สร้างใหม่ ไม่รุงรัง

โลกไม่เหมือนเดิม
สังคมไทยเหมือนเดิมดำรงไฉน
คลื่นลูกเก่าเข้าฝั่งผุพังไป
คลื่นลูกใหม่สร้างใหม่ไม่รุงรัง

สุจิตต์ วงษ์เทศ
พุธ 23 กันยายน 2563

บทความก่อนหน้านี้วีระ สมความคิด จ่อบุกดีเอสไอ จี้สอบที่ดิน ศรีพันวา กังขา น.ส. 3 ก.ออกโดยชอบหรือไม่ ส.ค. 1 มาจากไหน
บทความถัดไป“ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่ราชบุรี เร่งรัดโครงการแก้ปัญจราจรภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล