สุจิตต์ วงษ์เทศ ชวนรื้อโค่น ‘สะพาน’ พาล

สะพานพาล

สะพานแห่งอำนาจนิยมพยัคฆ์
ปฏิปักษ์ประชาชนคนส่วนใหญ่
ต้องรื้อโค่นโยนลงคงคาลัย
สะพานประชาธิปไตยสร้างใหม่แทน

สุจิตต์ วงษ์เทศ
พฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2563

บทความก่อนหน้านี้รักษาอำนาจไว้ได้อย่าง “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน”
บทความถัดไป83 ปี “รวงทอง ทองลั่นธม” กับบั้นปลายชีวิต “สอนร้องเพลง”