สุจิตต์ วงษ์เทศ พาคนไทยตะโกนสุดเสียง ‘มันไม่ถึงกู’

มันไม่ถึงกู

ล้มละลายความน่าเชื่อถือ
ประสิทธิภาพซื่อบื้อหนวกบอดใบ้
เราไม่ทิ้งกันมอดมั่นใจ
มันไม่ถึงกูผู้ไร้เรือน

สุจิตต์ วงษ์เทศ
อังคาร 31 มีนาคม 2563

บทความก่อนหน้านี้คำ ผกา | ออกไป
บทความถัดไปงานวิจัยเดลล์ เทคโนโลยีส์ เผย การโจมตีทางไซเบอร์ และเหตุฉุกเฉินที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สำรวจถึง 84 เปอร์เซ็นต์