สุจิตต์ วงษ์เทศ มีปุจฉา ‘รวมกันตายหมู่ กระจายกันอยู่รอด’ แล้วอะไรควรกระจาย !?!

กระจายแล้วรอด

รวมกันตายหมู่
กระจายกันอยู่รอดได้
อำนาจกระจายออกไป
รัฐราชการไทยรวมศูนย์พ้น

สุจิตต์ วงษ์เทศ
จันทร์ 30 มีนาคม 2563

บทความก่อนหน้านี้จัตวา กลิ่นสุนทร : รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังนับถอยหลัง!
บทความถัดไป“ศบค.”ตั้งเป้าลดการเดินทางของปชช.ให้ได้ 90% ถึงจะลดกราฟผู้ติดเชื้อได้